.NET tanker & tips

.Net, jQuery og andre nørdede emner

Rettigheder i ASP.NET MVC

March 21
by steffen 21. March 2014 23:13

Det er dejligt nemt at sætte rettigheder på et MVC projekt. Det er faktisk muligt at styre det på applikations niveau, som vi kender det fra webforms, hvor man laver en overordnet definition af hvem der må komme ind og hvem der ikke må i web.config. Men det er også muligt at gøre det på controller niveau, hvor man opsætter krav til hvilke brugere, der overordnet har adgang til controllerens action metoder. Og sidst men ikke mindst kan man opsætte rettighedskravene på action metode niveau. 

Det er endvidere så smart skruet sammen, at hvis der er angivet på controller niveau (se nedenfor), at kun brugere med rollen X må tilgå kontrolleren, kan man opsætte strammere regler for en action metoderne og kun give bruger Y lov til at tilgå dén. Således vil bruger Y kunne kalde action metoden, men kun så længe at Y også overholder rettighederne, der er angivet på controller niveau. På denne måde kan man opsætte et hierarki af sikkerhed, hvor man kan stramme reglerne på metode niveau, såfremt det er nødvendigt.

Der er to metoder man kan authorize brugere på: Users og Roles

Users er angivelse af de brugernavne som har adgang. Her er det vigtigt at notere at hvis man benytter windows authentication mode (det vil sige at der tjekkes op imod et Active Directory - typisk en intranet løsning), skal man også angive domænet som brugeren er logget på. 

Roles er angivelsen af de brugerroller, som har adgang. Det er den mest elegante måde at styre adgangen på, da det ikke kræver en recompilering, hvis der er ændringer til hvem der har adgang. Hvis man benytter Users, skal der en recompilering og redeploy til, når der er ændringer til rettigheder. Hvis man tjekker på Roles, skal man blot tilføje eller fjerne brugere til de respektive roller og herefter vil det automatisk slå igennem, næste gang de tilgår applikationen.

Eksempel på rettigheder i web.config

<system.web>
    <compilation debug="false" targetFramework="4.5" />
    <httpRuntime targetFramework="4.5" />
    <authentication mode="Windows" />
    <authorization>
<allow roles="BrugereMedDenneRolleHarAdgang" /> <deny users="*" /> </authorization> </system.web>

Her angiver vi at vi bruger windows authorization - det vil sige at der tjekkes op imod et Active Directory, med den bruger som er logget ind på computeren. Herefter angives det at alle brugere, der har rollen 'BrugereMedDenneRolleHarAdgang' har adgang til applikationen og alle andre har ikke adgang.

Eksempel på rettigheder på controller niveau

[Authorize]
public class TestController : Controller
{
    [Authorize(Roles = "GruppeSomHarAdgang")]
public ActionResult Index() { return View(); }

public ActionResult SomeOtherMethod()
{
return view();
}
}

Her har alle brugere som er logget ind adgang, men kun de brugere der har gruppen 'GruppeSomHarAdgang' har adgang til at eksekvere Index action metoden. Bemærk at hvis man benytter Authorize attributten uden at angive Roles eller Users, tolkes det som at brugeren blot skal være logget ind. Det vil sige alle ikke-anonyme brugere får adgang.

En lille gotcha

Hvis man ved en fejl forsøger at validere brugere op imod en gruppe, der ikke findes får man en lidt kryptisk fejlbesked:

The trust relationship between the primary domain and the trusted domain failed

Det kan virke noget forvirrende og hvis det sker, skal man lige tjekke at man har stavet rolle-navnet rigtigt i Authorize attributten og selvfølgelig at rollen rent faktisk eksisterer.

 

Tags: , ,

ASP.NET MVC

blog comments powered by Disqus