.NET tanker & tips

.Net, jQuery og andre nørdede emner

Fejl ifm. opdatering af service reference

June 11
by steffen 11. June 2014 14:34

I forbindelse med et projekt, skulle der bruges en web service fra en 3. partsleverandør. Det er jo heldigvis nemt at tilføje og bruge web services i Visual Studio. Et højre-klik på projektet i Project exploreren, vælg "Add Service Reference" og så er man stort set kørende. Denne gang virkede det også fint, lige indtil der var kommet en udvidelse til web servicen og der derfor skulle laves en opdatering af referencen, for at Visual Studio kunne opdatere proxy klasserne. 

Pludselig kastede Visual Studio en fejl:

Custom tool error: Failed to generate code for the service reference 'ServiceReference1'.  Please check other error and warning messages for details

Ikke en specielt hjælpsom besked. Som fejlbeskeden foreslog blev de andre warnings/errors undersøgt, men uden at det gjorde problemet særligt meget nemmere:

Warning1Custom tool warning: Cannot import wsdl:portType

Detail: An exception was thrown while running a WSDL import extension: System.ServiceModel.Description.DataContractSerializerMessageContractImporter

Error: Type 'Newtonsoft.Json.Linq.JToken' is a recursive collection data contract which is not supported. Consider modifying the definition of collection 'Newtonsoft.Json.Linq.JToken' to remove references to itself.

Efter at have googlet lidt rundt og have mistet en hårtot eller to, lykkedes det dog at finde en løsning. Det viser sig at problemet bundede i at Visual Studio forsøgte at genbruge nogle assemblies, som ikke længere var gyldige. Problemet blev nemt løst ved at højre-klikke på referencen i Project Exploreren, vælge "Configure Service Reference" og fjerne fluebenet i "Reuse types in reference assemblies". Hvis referencen tilføjes på ny, findes denne valgmulighed under "Advanced" i dialog boksen, hvor URL'en på servicen indtastes.

 

Tags: ,

General