.NET tanker & tips

.Net, jQuery og andre nørdede emner

IIS is dead - Long live IIS!

December 22
by steffen 22. December 2014 14:35

A major part developing is debugging. Stepping through your code, inspecting variable and verifying the the program flow behaves as predicted is an essential skill for any developer. The debugger in Visual Studio is pretty good. Place you desired breakpoint, hit F5 and Visual Studio will fire up the local IIS and open up a new browser window (if it is a web application) and you're good to go.

The process of perfecting the code is usually requires alot of "trial and error", where each time you start the debugger, find a bug, stop the debugger, fix the bug and start over. By default Visual Studio will shut down the local IIS when you stop the debugger. That means that if you make a small fix in the code and compile it, you can't just refresh the browser and see the result of the new code instantly. 

Luckily there is an easy fix for this. In Visual Studio go to "Tools -> Options" and in this small popup window, find "Debugging -> Edit and Continue". Remove the checkmark in the "Enable Edit and Continue" from the checkbox and you're all good to go.

IIS will always shut down, when you close Visual Studio. If you want to shut down IIS without closing Visual Studion, go to the system tray, right click the IIS icon and choose close.

 

Tags: ,

ASP.NET | ASP.NET MVC | CodeProject | General

Fejl ifm. opdatering af service reference

June 11
by steffen 11. June 2014 14:34

I forbindelse med et projekt, skulle der bruges en web service fra en 3. partsleverandør. Det er jo heldigvis nemt at tilføje og bruge web services i Visual Studio. Et højre-klik på projektet i Project exploreren, vælg "Add Service Reference" og så er man stort set kørende. Denne gang virkede det også fint, lige indtil der var kommet en udvidelse til web servicen og der derfor skulle laves en opdatering af referencen, for at Visual Studio kunne opdatere proxy klasserne. 

Pludselig kastede Visual Studio en fejl:

Custom tool error: Failed to generate code for the service reference 'ServiceReference1'.  Please check other error and warning messages for details

Ikke en specielt hjælpsom besked. Som fejlbeskeden foreslog blev de andre warnings/errors undersøgt, men uden at det gjorde problemet særligt meget nemmere:

Warning1Custom tool warning: Cannot import wsdl:portType

Detail: An exception was thrown while running a WSDL import extension: System.ServiceModel.Description.DataContractSerializerMessageContractImporter

Error: Type 'Newtonsoft.Json.Linq.JToken' is a recursive collection data contract which is not supported. Consider modifying the definition of collection 'Newtonsoft.Json.Linq.JToken' to remove references to itself.

Efter at have googlet lidt rundt og have mistet en hårtot eller to, lykkedes det dog at finde en løsning. Det viser sig at problemet bundede i at Visual Studio forsøgte at genbruge nogle assemblies, som ikke længere var gyldige. Problemet blev nemt løst ved at højre-klikke på referencen i Project Exploreren, vælge "Configure Service Reference" og fjerne fluebenet i "Reuse types in reference assemblies". Hvis referencen tilføjes på ny, findes denne valgmulighed under "Advanced" i dialog boksen, hvor URL'en på servicen indtastes.

 

Tags: ,

General

Windows authentication på localhost

May 07
by steffen 7. May 2014 12:13

Jeg oplevede forleden et problem med en af mine intranet applikationer, som kører med ASP.NET's Windows authentication, hvor applikationen bruger dét Windows login som man er logget på computeren med. 

Når jeg startede applikationen fra Visual Studio, fik jeg en fejlbesked:

Access is denied


Når jeg gik på applikationen i produktionsmiljøet, fungerede det fint og der var således ikke nogen problemer med den måde jeg var logget ind på min computer på. Jeg travede nettet igennem for at finde en løsning og det lykkedes heldigvis at finde frem til en let løsning

Man skal bare vælge projektet i Solution exploreren i Visual Studio og trykke F4, for at åbne Properties. Her kan man vælge at enable eller disable Windows Authentication. Den skal naturligvis være sat til Enabled.

Opsætning af Windows Authentication

Desværre er det ikke lykkedes mig at hitte ud af, hvor denne indstilling pludselig var blevet ændret, omend jeg i en anden forbindelse har været inde og rode med en globale applicationhost.config fil, hvor man tilsyneladende kan sætte denne værdi globalt. Jeg syntes dog ikke at jeg har været inde og pille ved nogen værdier, som har med ovenstående problem at gøre - omvendt har jeg taget fejl før :-)

Tags: , , , ,

General